COŚ/X - WERDYKTY JURY

COŚ/X

DZIESIĄTE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRÓW COŚ-CHCĄCYCH

ŻNIN, 19 – 21 WRZEŚNIA 2014R.

WERDYKTY JURY

 
Protokół z posiedzenia 
Jury 
Dziesiątych Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Coś-chcących
COS/X 
Żnin, dnia 21 września 2014r.
 

Jury w składzie:
1. Marianna Lisiecka
2. Mirosław Gliniecki
3. Jerzy Welter      
4. Jacek Zawadzki  

po obejrzeniu 10 zespołów uczestniczących w przeglądzie konkursowym postanowiło przyznać cztery Nagrody Główne w postaci Festiwalowych Perełek (statuetek, którym towarzyszą równorzędne nagrody finansowe w wysokości 900 złotych w bilonie – dopisek organizatora) dla:

                1. Chojnickiego Studia Rapsodycznegoza spektakl „Dziecko dla początkujących”,
 
2. Teatru „Dziwadło” ze Zduńskiej Woliza spektakl „Marzenia na 3 pa”,
 
3. „Teatru Na Chwilę” z Gryfina za spektakl „Panakeia”,                       
 
 4. Moniki Kończal ze Żninaza spektakl „Wróć na Ziemie, dziewczyno”.   

Dodatkowo Jury nagrodziło czterema Talentami
(oraz sakiewkami z dwustoma złotymi w bilonie – dopisek organizatora):

1. Karolinę Rajchel - Teatr „Dziwadło”,

                2. Urszulę Szydlik–Zielonkę – Teatr Władca Lalek,

 3. Ewę Chmielewską – Teatr Na Chwilę,

       4. Urszulę Kosieradzką – Teatr „Preteksty”.

Jury postanowiło wyróżnić
(dyplom oraz sakiewka z zawartością stu złotych monet – dopisek organizatora):

1. Teatr „Tupnięcie w aerozolu” z Warszawy,

2. Teatr „Preteksty” z Sokołowa Podlaskiego.

Honorową Nagrodę reżyserską za całokształt pracy artystycznej przyznał teatr „STOP” - Grzegorzowi Szlandze z Chojnic.

Jury podkreśla oryginalność i wysoki poziom artystyczny wszystkich teatrów uczestniczących w Festiwalu.
Na wyróżnienie zasługuje organizacyjna sprawność realizatorów,
ich życzliwość, ożywczą spontaniczność we wszelkim działaniu.
Wszyscy członkowie Jury byli jednomyślni w ogłoszonym werdykcie.

Na tym Jury obrady zakończyło.

Podpisali:
Marianna Lisiecka, Jery Welter,
Mirosław Gliniecki i Jacek Zawadzki.
 

A JURY MŁODZIEŻOWE ZDECYDOWAŁO TAK 

Protokół z posiedzenia 
Jury młodzieżowego 
Dziesiątych Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Coś-chcących
COŚ/X

Po obejrzeniu wszystkich spektakli konkursowych,
zgodnie z koleżanką, jako Jury młodzieżowe chciałybyśmy przyznać:

Statuetkę COŚ-a - „Perełkę”oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych -
Teatrowi Na Chwilę z Gryfina za spektakl pt. „Panakeia”,
 
„Talent” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 złotych -
Grupie „Dziwadło” ze Zduńskiej Woliza spektakl „Marzenia na 3 pa”
 
Chciałybyśmy również przyznać Wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 złotych –
Monice Kończal ze Żnina za spektakl pt. „Wróć na Ziemię, dziewczyno”.

Dziękujemy!

Podpisały:
Małgorzata Nowak
Julia Domagalska

Żnin, dnia 21 września 2014r. 

 

OTO MAŁY FILMIK MAGDALENY KRUSZKI Z COŚ/X W INTERNETOWYCH „PAŁUKACH” 

http://www.palukitv.pl/wideo/1400/Dziesiata_edycja_COS-a_w_Zninie.html

 

DZIEŃ PIERWSZY COŚ-A

PIĄTEK - 19 WRZEŚNIA

GDZIEŚ W ŚREDNIOWIECZNYM MIEŚCIE

 
16.00

MINUTA CISZY

16.01

ODSŁONIĘCIE POMNIKA. PRZEMÓWIENIA, POWITANIA

 

WARSZTATOWNIA COŚ-A

16.15 -19.30

DWIE GRUPY NA ZMIANĘ

W ALTERNATYWNYM MAGAZYNIE ANTONIEGO – SCENA „6/9”

 I „BLISKO NIEBA” NA STRYCHU DOMINIKA

W ARTYSTYCZNEJ PRZYSTANI STOWARZYSZENIA „MY”

POPROWADZĄ JURORZY:

JERZY WELTER I JACEK ZAWADZKI

 

16.15 – 17.45

17.45 – 18.00 – PRZERWA POMIESZCZENIOWO - PRZEMIESZCZENIOWA

18.00 – 19.30

 

REGENERACJA COŚ-OWYCH SIŁ

19.30 – 20.00

 

20.00 – 21.00

„SPACEREK PO ŚREDNIOWIECZNYM ŻNINIE”

NA WĘDRÓWKĘ Z NIESPODZIANKĄ ZAPRASZA KRZYSZTOF PŁAŻEWSKI

EMISARIUSZ STOWARZYSZENIA „MY” RUCH SPOŁECZNY

I NAUCZYCIEL „TRÓJKI” ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ

 

21.00 – 22.00

„BLISKO NIEBA” ARTYSTYCZNA PRZYSTAŃ STOWARZYSZENIA „MY”

STRYCH DOMINIKA – UL. SĄDOWA 4

 

„MOSKWA – PIETUSZKI”

W ROLI GŁÓWNEJ

JACEK ZAWADZKI

REŻ. ZYGMUNT DUCZYŃSKI

 

22.00 - ?.??

POGADUCHY TEATRALNE I COŚ-OWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 

DZIEŃ DRUGI COŚ-A

SOBOTA - 20 WRZEŚNIA

 

PIERWSZA CZĘŚĆ KONKURSOWA

 

SCENA KAMERALNA „TRÓJKI”

UL. KLEMENSA JANICKIEGO 39

 

10.00 – 10.01

COŚ-OWE POWITANIE ZEBRANEJ BRACI FESTIWALOWEJ I JURORÓW PRZYBYŁYCH

 

10.01 – 11.00

I SPEKTAK KONKURSOWY

„DZIECKO DLA POCZĄTKUJĄCYCH” - CHOJNICKIE STUDIO RAPSODYCZNE

 

11.00 – 12.00

II SPEKTAKL KONKURSOWY

„MARZENIA NA 3 PA” - GRUPA „DZIWADŁO” ze ZDUŃSKIEJ WOLI

 

13.00 – 14.00

III SPEKTAKL KONKURSOWY

„PANNY” - TEATR NIESKROMNY z OLSZTYNA

 

14.00 – 16.00

MAŁE PAPU PAPU

ALE, CO WAŻNIEJSZE

WARSZTAT „DLA SPÓŹNIONYCH”

Z MIROSŁAWEM GLINIECKIM NA CZELE

 

 

DRUGA CZĘŚĆ KONKURSOWA

 

SCENA KAMERALNA „TRÓJKI”

UL. KLEMENSA JANICKIEGO 39

 

16.00 – 17.00

IV SPEKTAKL KONKURSOWY

„S.O.S.” - TEATR „TUPNIĘCIE W AEROZOLU” z WARSZAWY

 

17.00 – 18.00

V SPEKTAKL KONKURSOWY

„ZBRODNIA TO NIESŁYCHANA, PANI ZABIJA PANA”

TEATR ”KOSMOS” z NAKŁA n/NOTECIĄ

 

18.00 – 19.00

VI SPEKTAKL KONKURSOWY

„PUŁAPKA” - „PRETEKSTY” z SOKOŁOWA PODLASKIEGO

 

 

19.00 – 20.00

COŚ-OWA WIECZOROWA PRZERWA ŚNIADANIOWA

 

TRZECIA CZĘŚĆ KONKURSOWA

 

„SFERA MONODRAMU”

 

„BLISKO NIEBA”

ARTYSTYCZNA PRZYSTAŃ STOWARZYSZENIA „MY”

STRYCH DOMINIKA – UL. SĄDOWA 4

 

20.00 – 21.00

VII SPEKTAKL KONKURSOWY

„NIE TYLKO DLA SIEBIE” -  TEATR WŁADCA LALEK ze SŁUPSKA

MONODRAM URSZULI SZYDLIK-ZIELONKI

 

21.00 – 21.30

VIII SPEKTAKL KONKURSOWY

„WRÓĆ NA ZIEMIĘ DZIEWCZYNO” - MONIKA KOŃCZAL – ŻNIN/POZNAŃ

 

 

„MŁYN ANTONIEGO”

ŻNIŃSKI PLAC WOLNOŚCI

CIUT PO 21.30

 

LIRO-GRANIE”

MARIANNA LISIECKA – ŻNIN/WROCŁAW

 

ALTERNATYWNY MAGAZYN ANTONIEGO

SCENA „6/9”

ŻNIŃSKI PLAC WOLNOŚCI

 

OK. 22.00 – PEWNIE DO POCZĄTKU DNIA NASTĘPNEGO

„POGADUCHY TEATRALNE”

OMÓWIENIE SPEKTAKLI KONKURSOWYCH

ORAZ SPRAWY RÓŻNE

 

DZIEŃ TRZECI COŚ-A

NIEDZIELA - 21 WRZEŚNIA

 

SCENA KAMERALNA „TRÓJKI”

UL. KLEMENSA JANICKIEGO 39

 

 

10.00 – 11.00

IX SPEKTAKL KONKURSOWYCH

„CÓRKI LEARA” - TEATR MEANDRY z SZUBINA

 

11.00 – 12.00

X SPEKTAKL KONKURSOWY

„PANAKEIA” - TEATR NA CHWILĘ z GRYFINA

 

12.00 – 16.00

ŻNIN ZAPRASZA

„JESIEŃ NA PAŁUKACH”

ZJAZD TWÓRCÓW LUDOWYCH I NIE TYLKO

RYNEK I ULICE MIASTA

 

12.05

„CIUCHCIĄ ZA PIĄTAKA”

PROMOCYJNE PRZEJAŻDŻKI NASZYCH GOŚCI KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ NA TRASIE

ŻNIN – BISKUPIN – ŻNIN

 

UWAGA!

OMÓWIENIE SPEKTAKLI W PLENERZE ŚWIĄTECZNEGO MIASTA

LUB W PĘDZĄCYM WAGONIKU CIUCHCI

 

16.00

GDZIEŚ NA ŚREDNIOWIECZNEJ STARÓWCE ŻNINA

CZYLI

„TEATRALNY ZAUŁEK”

UL.ŚNIADECKICH

 

SYMPATYCZNE ZAKOŃCZENIE

„COŚ-A”

 

PODZIĘKOWANIA

PRZEMÓWIENIA

PRZYPOMNIENIA

WERDYKTY JURY

WRĘCZENE STATUETEK COŚ-A 

ROZDANIE „TALENTÓW” STOWARZYSZENIA „MY”

PRZEKAZANIE „DIABELSKICH SAKIEWEK”

(PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH W BILONIE)

ZASŁONIĘCIE POMNIKA

LAMENT I ZGRZYTANIE ZĘBÓW

ŁZY WZRUSZENIA

WIELKIE UŚCISKI I GRATULACJE

WYMIANA WIZYTÓWEK

CZYLI

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE

I USTALENIE DATY KOLEJNEGO

SPOTKANIA TEATRÓW COŚ-CHCĄCYCH

 

UWAGA!

JAKO PISANO NA POCZĄTKU, TAKO I NA NA KOŃCU TRZEBA STWIERDZIĆ, IŻ

PROGRAM MOŻE ULEC TOTALNEJ ZMIANIE I

 W ZASADZIE WSZYSTKO MOŻE BYĆ INACZEJ!

 

ORGANIZTORZY -  GOSPODARZE:

STOWARZYSZENIE „MY” RUCH SPOŁECZNYCH

„TRÓJKA” ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻNINIE

TEATR „SZAST-PRAST”

MECENASI I PRZYJACIELE:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE

MAREK GÓRNY – FUNDATOR TALENTÓW

EDWARD MAREK KOZŁOWSKI „VELVET GLASS POLAND” - APROWIZACJA

ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA & MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ - „BILET ZA PIĄTAKA”

DOMINIK KSIĘSKI I ANTONI GRYCZA

PRACOWNICY I RODZICE Z „TRÓJKI” - SPOŁECZNA PRACA I COŚ NA ZĄBEK

STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE ORAZ INFORMACJA TURYSTYCZNA

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA ŻNINA

WIELU DOBRYCH LUDZI,

KILKA „OTWARTYCH” FIRM I INSTYTUCJI

(TU LISTA JESZCZE OTWARTA)

 

COŚ/X

WSPARTY ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

W WYSOKOŚCI PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH W BILONIE

DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI

URZĘDU MIASTA I GMINY W ŻNINIE

(PARTNER STRATEGICZNY FESTIWALU)

 

ZAPRASZA-MY!