Coś-owe podziękowania (2)

COŚ/9

DZIEWIĄTE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRÓW COŚ-CHCĄCYCH

ŻNIN, 19-22 września 2013r.

 

 ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE „MY” RUCH SPOŁECZNY

„TRÓJKA” ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH im. ARMII KRAJOWEJ w ŻNINIE

TEATR „SZAST-PRAST”

 

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ: 

WSZYSTKIM PRZYBYŁYM GRUPOM TEATRALNYM ZA TO,

ŻE POKAZAŁY COŚ FAJNEGO I BYŁY GRZECZNE NAD PODZIW.

 

PAWŁOWI I MAĆKOWI

ZA WSZELAKIE POMYSŁY I WZORCOWĄ ORGANIZACJĘ SPOTKANIA

Z TEATREM IM. ALBERTA TISON.

 

AKTOROM TEATRU IM. ALBERTA TISON

 ZA PRZYBYCIE Z REŹYSEREM I TWÓRCĄ - JERZYM LACHEM NA CZELE.

 

COŚ-OWYM JUROROM:

OLI, JERZEMU I PIOTROWI

ZA TO, ŻE CAŁYM SERCEM ODDALI SIĘ TRUDNEJ PRACY

I POZOSTAWALI Z WSZYSTKIMI W ŻYCZLIWYM KONTAKCIE.

 

JURY MŁODZIEŻOWEMU:

MONICE I RADKOWI, ZULI I MARYNI ORAZ MICHAŁOWI

ZA TO, ŻE OBEJRZELI WSZYSTKO I WERDYKT WEDLE SUMIENIA PODALI.

 

WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM,

SPOŚRÓD MŁODZIEŻY ZWIĄZANEJ NIE TYLKO Z „TRÓJKĄ”, ZEBRANYM

ZA TO, ŻE JAK MOGLI I KIEDY MOGLI CZAS SWÓJ I PRACĘ POŚWIĘCIĆ ZECHCIELI.

 

SZEROKO ZEBRANEJ PUBLICZNOŚCI,

PRZYBYŁYM GOŚCIOM, NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM „TRÓJKI”

ZA BYCIE Z NAMI, POOMOC APROWIZACYJNĄ I ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEGO,

ACZ KONIECZNEGO GALIMATIASU.

 

MICHAŁOWI,

BEZ KTÓREGO WIELE WAŻNYCH RZECZY UDAĆ BY SIĘ NIE MOGŁO.

 

MARYSI

ZA PRACĘ TWÓRCZĄ I PROJEKTÓW COŚ-OWYCH WYKONANIE.

 

ZBYSZKOWI DOLSKIEMU,

ZA ODLEWY W BISKUPIŃSKICH  KLIM ATACH UTRZYMANE.

WOJTKOWI KWIECIŃSKIEMU

ZA  ARTYSTYCZNĄ STOLARSKĄ PRACĘ.

 

DOMINIKOWI KSIĘSKIEMU,

ZA SCHRONIENIE NA STRYCHU

I KĄT GODNY DLA PIOTRUSIA, CO Z WARSZAWY KU NAM PRZYJECHAŁ.

 

REMIGIUSZOWI KONIECZCE

ZA WYTRWAŁOŚĆ, NOCE NIEPRZESPANE, ZDJĘCIA, BRAM OTWIERANIE

I WSPANIAŁĄ REDAKTORSKĄ POSTAWĘ.

 

ANTONIEMU GRYCZY

ZA UDOSTĘPNIENIE SWEJ POSIADŁOŚCI, WYPOŻYCZENIE KRZESEŁ

I WIELKĄ GOŚCINNOŚĆ, KTÓRA NAS WE MŁYNIE NIE PO RAZ PIERWSZY SPOTKAŁA.

 

KOŁU MYŚLIWSKIEMU „RYŚ”,

ZA WSPANIAŁĄ MIĘŚNĄ UCZTĘ, KTÓRĄ WSZYSCY DO DZIŚ WSPOMINAJĄ.

 

DOROTCE I FRANKOWI

ZA NIE MAŁE CO NIECO, WAŻNE PODCZAS DO RANA DOROSŁYCH SPOTKANIA.

 

MARKOWI GÓRNEMU

ZA NIEUSTANNE WSPIERANIE TALENTÓW I WSZELAKIE DOBRA,

KTÓRE NA RZECZ COŚ-A WNOSIŁ BEZ ZOBOWIĄZANIA.

 

PRACOWNIKOM KLUBU „PAROWOZOWNIA”

ZA ŻYCZLIWOŚĆ, WYROZUMIAŁOŚĆ I RODZINNE KLIMATY

WŚRÓD WĄSKICH TORÓW STWORZONE.

 

MICHAŁOWI I LESZKOWI

ZA ŻAR OGNISKA, KIEŁBASEK SMAŻENIE I WIELKĄ UCZYNNOŚĆ.

 

NATALII

CO GOŚCI NASZYCH I TOWARY RÓŻNISTE NA PAKĘ Z UŚMIECHEM WRZUCAŁA.

 

KRYSTIANOWI I JEGO PRACOWNIKOM

ZA ŻELASTWA PRZEWOŻENIE I ODWOŻENIE.

 

KAROLOWI KRUSIOWI Z WĄGROWCA

ZA QLTOWĄ POMOC SPRZĘTOWĄ.

 

KRZYŚKOWI

ZA PO ULICACH ŚREDNOWIECZNEGO ŻNINA NOCNE WĘDROWANIE.

 

ARTUROWI

ZA PUNKTOWE ŚWIATŁA,

KTÓRE NIE TYLKO NA ROWERZE Z BARCINA DO NAS WOZIŁ.

 

PANU JAŚLIKOWSKIEMU

ZA STRATEGICZNIE UDZIELONE WSPARCIE.

 

 

PANI KASI

ZA PIERWSZY W HISTORII COŚ-A PROFESJONALNY PLAKAT

I SZYBKIE REAKCJE NA ZWARIOWANE POMYSŁY ORGANIZATORÓW.

 

WIELU TAJEMNICZYM MECENASOM SZTUKI,

KTÓRZY W SWEJ SKROMNOŚCI NAZWISK UJAWNIAĆ TU NIE CHCIELI.

 

MADZI,

ZA FAJNY POMYSŁ I COŚ-OWYCH GOŚCI SERDECZNE PRZYJĘCIE.

 

 

ORAZ MECENASOM STRATEGICZNYM:

 

BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU „PAŁUKI”

ZA NIEZAWODNE, CENNE I KULTURALNE WSPIERANIE „COŚ-A”.

 

ŻNIŃSKIEJ KOLEI POWIATOWEJ

ZA GOŚCINĘ, OGNISKA, POCIĄGOWE PODRÓŻE, BLUESOWE KONCERTY I PRZYMKNIĘCIE OKA NA WYRAŹNE ZMIANY DEKORACJI POMIESZCZEŃ.

 

ŻNIŃSKIEMU DOMOWI KULTURY

ZA PLAKATOWE AKCJE, SPRZĘT DO NAGŁOŚNIENIA I WSPANIAŁYCH AKUSTYKÓW.

 

GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY W DAMASŁAWKU

ZA RZECZOWE WPISANIE SIĘ W WYMIANĘ MIĘDZYWOJEWÓDZKĄ COŚ-A.

 

MIEJSKIEMU DOMOWI KULTURY W BARCINIE,

ZA TRADYCYJNĄ  JUŻ POMOC W UZUPEŁNIENIU PROFESJONALNEGO SPRZĘTU.

 

TYGODNIKOWI LOKALNEMU „PAŁUKI”

ZA MEDIALNE WSPARCIE I O SZCZEGÓŁACH „COŚ-A” PISANIE.

 

 

WSZYSTKIM WYMIENIONYM

I NIE WYMIENIONYM Z POWODU NASZEJ UŁOMNEJ CHWILAMI PAMIĘCI,

A KTÓRZY SWÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU COŚ-A NIWĄTPLIWY MIELI

WIELKIE UKŁONY SKŁADAMY

W SZACUNKU WIELKIM POZOSTAJĄC

 

ŻYCZYMY POGODY SERC I LUDZKIEJ ŻYCZLIWOŚCI

 

ORGANIZATORZY