"TRÓJKA" i SPOŁECZNE GIMNAZJUM - WPISOWE

Jednorazowe wpisowe do „Trójki” Społecznej Szkoły Podstawowej w wysokości 250zł i Społecznego Gimnazjum w wysokości 350zł prosimy uiścić do dnia 22 sierpnia 2015 roku w Sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio na konto bankowe:

BS "PAŁUKI" 37818100000000230720000001 z dopiskiem WPISOWE

Potwierdzenie dokonania wpłaty bankowej należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły w terminie 7 dni po dokonaniu przelewu.

 

Za terminowość wpłat dziękuje Państwu

Organ Prowadzący Szkołę