„TRÓJKA” NOWA PROPOZYCJA NOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Spoglądając na nasze możliwości lokalowe i kadrowe chcemy zaproponować Państwu naukę w nieprzepełnionych klasach dla dzieci ze zdefiniowanymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy przygotowanych ku temu oligofrenopedagogów, pedagogów szkolnych, logopedów, nauczycieli wspomagających, prowadzących już dziś zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjne i wyrównawcze. W miarę potrzeb i możliwości zapewnimy opiekę psychologa i innych koniecznych specjalistów.

Nie mamy barier mentalnych, choć zawsze są obawy, czy się uda? W wielu przypadkach nie mamy też barier architektonicznych, a jeśli nawet wystąpią, postaramy się je w miarę możliwości pokonać. Oferujemy pojedyncze miejsca praktycznie w każdej klasie „Trójki” Społecznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej - ośmiolatki o uprawnieniach szkoły publicznej. Nie wykluczamy przyjęcia uczniów do funkcjonujących w szkole oddziałów Społecznego Gimnazjum.

Rozważcie Państwo całkiem serio propozycje naszej niewielkiej, rodzinnej, bezpiecznej, społecznej „Trójki”. Tu starsi uczniowie potrafią opiekować się młodszymi, z natury słabszymi koleżankami i kolegami.

Nie mamy problemu z przemocą! Nie mamy problemu z pomocą! 

„My” podejmiemy się każdego trudnego zadania i ucieszymy się z każdego sukcesu do jakiego może nas doprowadzić rozsądna współpraca z Waszym dzieckiem i z Wami!

 

Osoba do kontaktu z ramienia Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny

Organu Prowadzącego „Trójkę”

Wojciech Lisiecki

+ 48 785926361

www.trojka.edu.pl