Podziękowania od Państwa Zatajów

Bydgoszcz, 27 listopada 2017r. 

                                        

                                              „TRÓJKA” ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

                     Klemensa Janickiego 33

88-400 Żnin

 

                Dyr. Wojciech Lisiecki

  W imieniu własnym, brata Tadeusza i rodziny pragnę bardzo serdecznie podziękować za upamiętnienie naszego ojca Stefana Zataja w „Trójce” Zespole Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie.

 Minęło już kilkanaście dni od uroczystości 10 listopada - dnia patrona szkoły Armii Krajowej i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stefanowi Zatajowi. Program uroczystości: spektakl Teatru „Szast-Prast", „Historyczne spotkanie pokoleń", wystawa i książeczka o Ojcu, a także atmosfera spotkania wszystko to pozostanie w naszej pamięci.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przypomnienia postaci naszego ojca Sterana Zataja. Podziękowania kieruję do:

-     Stowarzyszenia "MY" Ruch Społeczny pani prezes Elżbiety Kończal,

-     Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej z dyr. p. Wojciechem Lisieckim,

 -  szkolnej grupie projektowej realizującej projekt powstania tablicy pamiątkowej Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w składzie:

              

                                                 Piotr Mielcarek

                                                 Mikołaj Popiołek

                                                 Mateusz Pochylski

                                                 Szymon Napierała

                                                 pod opieką nauczyciela historii p. Lecha Płażewskiego,

-       p. Krzysztofa Płażewskiego przygotowującego materiały do druku,

-       p. Marianny Lisieckiej projektantki tablicy, rzeźbiarki,

-       sponsorów projektu: Miasta i Gminy Żnin,

                                                 Banku Spółdzielczego „Pałuki",

                                                 p. Marka Górnego,

                                                 p. Edwarda Marka Kozłowskiego,

                                                 i innym nie wymienionym,

-       społeczności "Trójki", zaangażowanych pracowników i uczniów,

-       Rady Rodziców "Trójki",

-       wszystkich nie wymienionych realizatorów projektu.

                               

      Składam serdeczne podziękowania 

                                 

 z wyrazami szacunku

                                                                                                                                            Romuald Zataj                                    

 

 

 

Bydgoszcz, 27 listopada 2017r.

 

                                            

                                          

 

                                              „TRÓJKA” ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

                     Klemensa Janickiego 33

88-400 Żnin

 

                Dyr. Wojciech Lisiecki

 

 

W imieniu własnym, brata Tadeusza i rodziny pragnę bardzo serdecznie podziękować za upamiętnienie naszego ojca Stefana Zataja w „Trójce” Zespole Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie.

Minęło już kilkanaście dni od uroczystości 10 listopada - dnia patrona szkoły Armii Krajowej i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stefanowi Zatajowi. Program uroczystości: spektakl Teatru „Szast-Prast", „Historyczne spotkanie pokoleń", wystawa i książeczka o Ojcu, a także atmosfera spotkania wszystko to pozostanie w naszej pamięci.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przypomnienia postaci naszego ojca Sterana Zataja. Podziękowania kieruję do:

-     Stowarzyszenia "MY" Ruch Społeczny pani prezes Elżbiety Kończal,

-     Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej z dyr. p. Wojciechem Lisieckim,

 -  szkolnej grupie projektowej realizującej projekt powstania tablicy pamiątkowej Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w składzie:

              

                                                 Piotr Mielcarek

                                                 Mikołaj Popiołek

                                                 Mateusz Pochylski

                                                 Szymon Napierała

                                                 pod opieką nauczyciela historii p. Lecha Płażewskiego,

-       p. Krzysztofa Płażewskiego przygotowującego materiały do druku,

-       p. Marianny Lisieckiej projektantki tablicy, rzeźbiarki,

-       sponsorów projektu: Miasta i Gminy Żnin,

                                                 Banku Spółdzielczego „Pałuki",

                                                 p. Marka Górnego,

                                                 p. Edwarda Marka Kozłowskiego,

                                                 i innym nie wymienionym,

-       społeczności "Trójki", zaangażowanych pracowników i uczniów,

-       Rady Rodziców "Trójki",

-       wszystkich nie wymienionych realizatorów projektu.

   

                            

      Składam serdeczne podziękowania 

                                 

 

 z wyrazami szacunku

                                                                                                                                            Romuald Zataj