Już tylko 10 miesięcy i wakacje...

Kolejny rok szkolny wystartował - z kronikarskiego obowiązku - 2 września 2019 roku. Rozpoczęliśmy go tradycyjnie mszą św. w Kościele św. Marcina w Żninie o godzinie 8.00. Następnie przeszliśmy do budynku szkoły, gdzie oficjalnego otwarcia roku szkolnego 2019/2020 dokonała pani Dyrektor Barbara Lisiecka. Jak co roku oddaliśmy hołd i cześć poległym w czasie II wojny światowej. Serdecznie przywitani zostali wszyscy uczniowie - na czele z najważniejszymi tego dnia pierwszoklasistami, rodzice, goście, no i rzecz jasna nasi drodzy nauczyciele.

Jeszcze raz dziękujemy przybyłym na rozpoczęcie rodzicom i przyjaciołom "Trójki". Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom by ten rok przyniósł wiele satysfakcji i spełnionych celów. By w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości udało nam się nie tylko osiągać wspaniałe wyniki, ale też budować oparte na szacunku do drugiego człowieka relacje. Spełnienia marzeń i wytrwałości w ciężkiej pracy!!!