Błogosławiona Hanna Chrzanowska

W związku z wprowadzeniem relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej do Kościoła Św. Marcina w Żninie, uczennice klasy VIII "Trójki" Społecznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Żninie- Aleksandra Lisiecka i Justyna Jurkowska, przygotowały gazetkę przedstawiającą życiorys i działania Hanny Chrzanowskiej.

Hanna Chrzanowska, która była pielęgniarką, pokazała swoim życiem, jak ważna jest moc niesienia człowiekowi obecności, zainteresowania, życzliwości i szczerej dobroci na każdym etapie życia człowieka, w szczególności w chorobie, które tak istotne są w dzisiejszych czasach pandemii. Praca uczennic wystawiona będzie początkowo w Kościele w Górze, a następnie w Kaplicy w szpitalu w Żninie.