Święto Edukacji Narodowej

Życzymy wszystkim pracownikom szkoły oraz Wam uczniowie wszystkiego, co najpiękniejsze, wielu powodów do radości i wytrwałości w dążeniu do sukcesów.
Dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym w działalność szkoły. Jesteście niesamowici!