Nauka zdalna klas I-VIII w szkole podstawowej

Nauka zdalna klas I-VIII w szkole podstawowej
Zgodnie z decyzją rządu z dnia 4 listopada 2020 r. (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) następują zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek od 9 listopada 2020 r.
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną, a uczniowie IV-VIII kontynuują naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania wejdą w życie od 9 listopada i będą obowiązywały do 29 listopada br.