30 LAT MINĘŁO...

We wtorek 10 listopada 2020r. przypada jubileusz 30-lecia nadania naszej szkole imienia Armii Krajowej. Niestety w tym roku nie może odbyć się uroczystość, na której uczestniczyliby zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą. Zamiast przemówień, uroczystej akademii, wystawy zdjęć i pamiątek uzbieranych przez te 30 lat, złożenia hołdu patronowi, są ciche przemyślenia i zadumanie. A kim była Armia Krajowa i dlaczego szkoła Trójka nosi takie imię? Armią Krajową były zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Celem działań była wolność Polski i Polaków. Jednym z inicjatorów pomysłu nadania szkole imienia Armii Krajowej był ks. Prałat Jan Lewandowski, dla którego najważniejszy był człowiek. Tak jak dla księdza prałata, tak i dla nas UCZEŃ=CZŁOWIEK, któremu należy pokazywać dobre drogi życia oraz nauczyć go wybierania słusznych decyzji. Wolność człowieka, wolność słowa, szacunek dla drugiej osoby i dla samego siebie, miłość, dobroć, wrażliwość na piękno świata i na inność, podtrzymywanie tradycji ….. to niektóre z wielu wartości i postaw, których uczymy dzieci.

Z okazji święta patrona „Trójki” Społecznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej nauczycielom, pracownikom, uczniom, przyjaciołom i ludziom pozytywnie nastawionym do szkoły oraz tym mniej przychylnym nam, życzymy, szczególnie w tym trudnym czasie-pandemii, przede wszystkim zdrowia, życzliwości, dobrego słowa, wiary w lepsze jutro, nadziei, czasu dla drugiego człowieka.
Kierujmy się słowami księdza Józefa Tischnera: „Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka.”

Elżbieta Kończal
prezes Stowarzyszenia MY

Barbara Lisiecka
Dyrektor „Trójki”