Szkolne obiady

Informujemy, że od 15 września istnieje możliwość korzystania z obiadów, w cenie 3,30zł za obiad dla ucznia.

Opłaty należy dokonywać w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. 1 stycznia.

Koszt 12 obiadów we wrześniu (15-30.09.14.) wynosi 39,60zł.