71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Szanowna Społeczności „Trójki”!

 1 sierpnia to dzień dla nas ważny. Siedemdziesiąt jeden lat temu Polacy, Wasi Dziadkowie i Pradziadkowie, dzieci wówczas, młódź, kobiety i mężczyźni, stanęli do walki przeciw niemieckim okupantom na ulicach Stolicy – Warszawy.

Nosząc od lat dwudziestu pięciu godne imię Armii Krajowej, My, żyjący w kraju pełnym wolności (czasem źle jednak rozumianej), nie zapominajmy o Warszawskich Powstańcach, Naszych Rówieśnikach, których poświęcenie, odwaga, ofiara życia, nie może pójść w ludzką niepamięć!

Spotkajmy się w centrum Żnina, w pobliżu Kościoła pw. św. Floriana, pod symbolem - kamieniem, w przeddzień tych wydarzeń, w piątek 31 lipca, w samo południe. My, przedstawiciele różnych pokoleń, AK-owcy, rodzice i dzieci - nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy „Trójki”, emisariusze Stowarzyszenia...

Przywdziejcie strój galowy, mimo lata i upałów, godny... To tylko parę chwil wyrwanych z długich, beztroskich wakacji, ale jakże ważnych chwil.

Bez tego wojennego, powstańczego heroizmu i uporu świat wyglądałby pewnie inaczej. Może i nas by nie było, albo bylibyśmy zupełnie inni? Kto wie?