NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA „MY” RUCH SPOŁECZNY

STEFAN ZATAJ

(1902-1939)

PRO MEMORIA

Zbliżamy się do finału działań podjętych kilka miesięcy temu przez uczniów Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żninie i prowadzonych pod egidą Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny.

Dzięki pozyskanym społecznym środkom, będących w dyspozycji  Miasta i Gminy Żnin oraz wsparciu wspaniałych ludzi, zacnych instytucji, udziałowi własnemu społeczności „Trójki” i wytrwałej pracy młodszych oraz starszych wolontariuszy, w tegorocznym scenariuszu obchodów Dni Patrona Szkoły – Armii Krajowej, przewidziano ważną uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stefanowi Zatajowi.

Ten, niestety dotychczas nieco zapominany w historii naszego miasta, nauczyciel języka polskiego i historii, pracownik żnińskich placówek oświatowych, ostatni przedwojenny kierownik Szkoły Powszechnej w Górze, który jako wyszkolony podporucznik rezerwy, powołany do broni wobec zagrożenia kolejną, światową wojną, odważnie stanął do walki z niemieckim najeźdźcą. Zginął bohatersko i niestety przedwcześnie w krwawej Bitwie nad Bzurą w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 roku.

Opowieścią o swym Ojcu podzielił się z nami ongiś zupełnie nieoczekiwanie Pan Romuald Zataj, młodszy syn naszego bohatera i zainspirował nas do bezzwłocznego działania. Pomyśleliśmy, że pamięć o Stefanie Zataju należy się nam – żniniakom i żyjącej, acz nie młodej już przecież najbliższej rodzinie porucznika (synowie pana Zataja – Tadeusz i wspomniany Romuald rodzili się w naszym mieście w latach trzydziestych poprzedniego stulecia i mieszkali w budynku obecnej „Trójki” jeszcze w pierwszych tygodniach wojennej historii Rzeczypospolitej 1939r.).

Odsłonięciu tablicy towarzyszą działania edukacyjne i artystyczne. W „Trójce” trwa konkurs plastyczny poświęcony wydarzeniom wojennym Polski. Do druku trafiła już broszura zawierająca materiały faktograficzne z życia Pana Stefana. Trochę w niej zdjęć, nielicznych niestety pamiątek, zachowanych dokumentów, opowieści rodzinnych i garść trudnej prawdy o tamtych strasznych, trudnych, ale i bohaterskich czasach. Pierwsza edycja publikacji trafi do obiegu publicznego w dniu 10 listopada, w którym od dwudziestu siedmiu lat wspominamy nadanie szkole imienia Armii Krajowej. Warto tu po raz kolejny przypomnieć, że „Trójka” jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymała to zobowiązujące imię i przyjęła za swych patronów tak ważnych dla losów naszej Ojczyzny - Żołnierzy Armii Krajowej.

Zapraszamy wszystkich, dla których nie obojętne są wydarzenia tamtych czasów, obywateli z krwi i kości, patriotów, mieszkańców Żnina, przybyszów ze stron dalszych na uroczystości, które zaplanowaliśmy w dniach 10-11 listopada 2017r.:

Piątek – 10 listopada:

15.30 - Odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Zatajowi, upamiętnienie żołnierzy walczących o wolność Rzeczypospolitej w latach wojny i w czasach komunistycznych represji, tych których z nami już nie ma i tych, którzy są przecież jeszcze wśród nas – plac apelowy przed głównym budynkiem „Trójki” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 33,

16.00 – uroczysta Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina w Żninie-Górze z udziałem sztandaru przewodzącemu społeczności „Trójki”, przyjaciół i gości w intencji bohaterów-żołnierzy oraz nas wszystkich, będących spadkobiercami tych wielkich ludzi, abyśmy mogli rozumnie pilnować pokoju i nigdy nie zaznali wojny.

ok. 17.00 – „Historyczne spotkanie pokoleń” - m.in. nowy spektakl okazjonalny Teatru „Szast-Prast” pt. „To nie koniecznie jest tak”, opowieści i bardziej oficjalne wystąpienia oraz kawka i tradycyjne już „marcińskie słodkości” - Sala Kameralna „Trójki” - Budynek „A” tzw. „Ochronka” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 39

 Sobota – 11 listopada

Świąteczny rajd rowerowy „Żnińskim Szlakiem Pamięci” organizowany tradycyjnie od lat kilkunastu pod egidą Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny z udziałem uczniów i pracowników „Trójki” oraz dla wszystkich otwartych na takie inicjatywy mieszkańców naszego miasta. Każdy, kto chce może do nas dołączyć! To jest naprawdę fajne i potrzebne (duszy oraz ciału) przeżycie.

10.00 – zbiórka uczestników pod tablicami upamiętniającymi żołnierzy Armii Krajowej i Stefana Zataja – plac szkolny przed budynkiem głównej kwatery „Trójki” - Żnin, ul. Klemensa Janickiego 33

10.00 – ok. 12.00 – przemierzenie trasy i odwiedziny miejsc związanych z walka mieszkańców naszego miasta o wolność, którą dziś możemy się cieszyć.

ok. 12.00 – powrót na miejsce zbiórki, coś ciepłego i nieco „żołnierskiej strawy” na pokrzepienie i w uznaniu za sobotnie poświęcenie.

ok. 13.00 – zakończanie rajdu.

 

W imieniu gospodarzy i organizatorów:

„Trójki” Społecznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej

emisariuszy Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny

wszystkich koalicjantów i partnerów projektu, przyjaciół i rodziny Pana Stefana Zataja

na wydarzenia listopadowe

zapraszam, czując się zobowiązanym i upoważnionym

  Wojciech Lisiecki

 

 

Mamy też taką tradycję, aby nie zapominać o tych, dzięki którym, i z którymi nasze działania potrafimy doprowadzić do końca, możemy zrobić coś dobrego i mieć z tego wspólną satysfakcję.

 

Dziękujemy szczególnie Panu

Romualdowi Zatajowi,

za nieoczekiwane, acz miłe pierwsze szkolne spotkanie,

późniejsze opowieści i, jakże oczywiste, zainspirowanie nas historią życia swego taty.

 

Realizacją projektu powstania pamiątkowej tablicy

poświęconej przedwojennemu kierownikowi Szkoły Podstawowej w Górze

 ppor. rez. Stefanowi Zatajowi

(poległemu w bitwie nad Bzurą podczas kampanii wrześniowej 1939r.)

zajęła się szkolna grupa projektowa

Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w składzie:

Piotr Mielcarek,

Mikołaj Popiołek,

Mateusz Pochylski,

i Szymon Napierała.

 

Opiekę merytoryczną nad ich działaniami sprawuje:

Lech Płażewski

(historyk, nauczyciel naszej „Trójki”).

 

Przygotowaniem zebranych materiałów i złożeniem wydawniczej całości zajmuje się:

Krzysztof Płażewski

(emisariusz Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny,

historyk nie tylko z wykształcenia, ale i z zamiłowania)

 

Projekt tablicy pamiątkowej wykonała (w zwanym ongiś „czynie społecznym”)

Marianna Lisiecka

absolwentka wydziału rzeźby, studentka scenografii

Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

(była uczennica naszej szkoły)

 

Realizacja całości projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu

udzielonemu nam przez

wspaniałych obywateli i przyjaciół ”Trójki” oraz przychylnych firm i instytucji.

 

Dziękujemy z całego serca:

 

Naszemu Miastu i Gminie Żnin,

za przekazanie zacnej części środków publicznych

przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji pozarządowych.

 

Bankowi Spółdzielczemu „Pałuki” ze Żnina,

który od lat pozostaje mecenasem naszych społecznych przedsięwzięć.

 

Synom Pana Stefana:

Tadeuszowi i Romualdowi oraz ich Rodzinom,

za pomoc bibliograficzną i finansowe wsparcie wspólnego działania.

 

Markowi Górnemu i Edwardowi Markowi Kozłowskiemu,

emisariuszom Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny,

którzy z szacunku do przeszłości nie pozostali obojętni wobec powagi tej historycznej inwestycji.

 

Nieocenionej brygadzie Rady Rodziców „Trójki”,

za pomoc organizacyjną i tradycyjne „słodkie niespodzianki” podczas listopadowej uroczystości.

 

Tym zaangażowanym, kreatywnym i twórczym pracownikom oraz uczniom „Trójki”,

za to, co dają z serca i od siebie, poświęcając tej sprawie długie godziny pozalekcyjne.

 

Panu Sławomirowi Zdrojewskiemu,

właścicielowi znanej firmy kamieniarskiej ze Żnina

oraz jego pracownikom, za zadeklarowany, profesjonalny i „bezkosztowy” montaż tablicy.

 

INFORMACJE FAKTYCZNE I PRAKTYCZNE:

Tablicę wykonuje firma MANK z Obornik pod okiem właściciela Pana Krzysztofa Nowaka.
Broszurę okazjonalną drukuje firma ArtDruk ze Żnina.