Spis podręczników

Wykaz podręczników, które nie są dotowane - dotyczy tylko klasy III Gimnazjum, klasy VI Szkoły Podstawowej oraz podręcznika do religii klasy III Szkoły Podstawowej.