Egzamin gimnazjalny 2015 - wyniki

EGZAMIN GIMNAZJALNY

2014/2015

 PROCENTOWE WYNIKI EGZAMINU KOŃCOWEGO

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM IM.ARMII KRAJOWEJ W ŻNINIE

 

Zestawienie kolumnowe wyników

Blok humanistyczny

 

Blok matematyczno-przyrodniczy

Blok językowy