Oferta edukacyjna

  OFERTA EDUKACYJNA NOWEJ - OŚMIOLETNIEJ

„TRÓJKI”

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻNINIE-GÓRZE

ROK SZKOLNY 2017-2018

 DLACZEGO WARTO Z NAMI PRZEJŚĆ PRZEZ MEANDRY POLSKIEJ OŚWIATY?

TEGO NIE WIEMY, ALE MOŻNA SPRÓBOWAĆ, BO:

 1.

JESTEŚMY JEDYNĄ PLACÓWKĄ NIEPUBLICZNĄ O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ W ŻNINIE,

CO DAJE DO MYŚLENIA I INTRYGUJE...

2.

MAMY SWOJE UTARTE TRADYCJE

 (NP. HYMN, SZTANDAR, TARCZĘ, LOGO I OBOWIĄZKOWY STRÓJ SZKOLNY ORAZ...

FLAGĘ  WCIĄGNIĘTĄ NA MASZT BUDYNKU GŁÓWNEGO 1 WRZEŚNIA 2018R. NA ZNAK POWSTANIA I ISTNIENIA).

3.

NIE WSTYDZIMY SIĘ NOSIĆ SWEJ NAZWY I CZCIĆ IMIĘ NASZYCH PATRONÓW – ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ.

(JESTEŚMY PIERWSZĄ W POLSCE SZKOŁĄ. KTÓRA PRZYJĘŁA TYCH WIELKICH RODAKÓW ZA SWYCH PATRONÓW).

4.

OD WIELU LAT MAMY SWOJE NAWYKI, PRAKTYKI I ZASADY, NP.:

W „TRÓJCE” NIE WOLNO BEZ SENSU I ZGODY NAUCZYCIELA UŻYWAĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH,

NIE MAMY TU DZWONKÓW NA PRZERWY I NA LEKCJE... ABY NIE STRESOWAĆ,

 ZAJĘCIA GŁÓWNE TRWAJĄ 40, A INNE OD 30 – 60 MINUT,

SPOKOJNIE, ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE KOŃCZYMY PRZED 15.00,

MAMY DWIE DŁUŻSZE PRZERWY NA LUNCH – O 12.00 I 13.00 (PO 20 MINUT),

WIELE PRZEDMIOTÓW MA ZWIĘKSZONY WYMIAR GODZINOWY – NP. J. POLSKI, MATEMATYKA, PRZYRODA BIOLOGIA, HISTORIA, WOS, PLASTYKA, MUZYKA, TECHNIKA, GEOGRAFIA, CHEMIA JĘZYKI OBCE I NIE TYLKO...

DRUGI JĘZYK NOWOŻYTNY BĘDZIEMY SUKCESYWNIE WPROWADZAĆ DO KLAS VI, V I IV.

5.

MAMY SWÓJ DAWNO WYMYŚLONY I OD LAT REALIZOWANY PLAN DOTYCZĄCY

WYCIECZEK KRAJOZNAWCZYCH, WYJAZDÓW, EDUKACYJNYCH, BIWAKÓW INTEGRACYJNYCH, RAJDÓW ITP..

CHCEMY POKAZAĆ NASZYM UCZNIOM, A WASZYM DZIECIOM STOLICE POLSKI: GNIEZNO, KRAKÓW, WARSZAWĘ. CHCEMY POWĘDROWAĆ NAD MORZE I W GÓRY, ZOBACZYĆ POLSKĘ Z PODZIEMIA, POWIERZCHNI I Z GÓRY,

POKAZAĆ ATUTY NASZEGO REGIONU, HISTORIĘ ŻNINA, ZROZUMIEĆ PRZYRODĘ I GEOGRAFICZNE ORAZ KULTUROWE POŁOŻENIE POLSKI NA MAPIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY I  ŚWIATA, DOTKNĄĆ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,

ODSZUKAĆ OSOBISTOŚCI, ZNALEŹĆ AUTORYTETY, ZROZUMIEĆ OTACZAJĄCĄ NAS RZECZYWISTOŚĆ.

6.

PROWADZIMY DODATKOWE, NIE WSZĘDZIE PROPONOWANE ZAJĘCIA POZNAWCZE NP. ŚCIEŻKĘ REGIONALNĄ.

7.

ZAPISALIŚMY W PLANIE TYGODNIOWYM WIELE ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH NA PRZEDMIOTOWE ROZWIJANIE TALENTÓW I NADRABIANIE MATERIAŁU, PROWADZIMY AKTYWNĄ PRACĘ Z UCZNIAMI ZDOLNYMI I WYMAGAJĄCYMI WSPARCIA.

8.

SPECJALNĄ UWAGĘ POŚWIĘCAMY ZAJĘCIOM ARTYSTYCZNYM POD NAZWĄ:

„ART – AKADEMIA ROZWOJU TWÓRCZEGO””.

SĄ ONE OTWARTE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW. WARTO TU WSPOMNIEĆ O KILKU:

–                    ZAJĘCIACH RYTMICZNYCH DLA NAJMŁODSZYCH – OBOWIĄZKOWE W RAMACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,

–                    GRUPACH TANECZNYCH - „BOM-BELL” DLA NAJMŁODSZYCH I „NIEZALEŻNYCH” DLA KLAS STARSZYCH,

–                    „PRAKTYCZNEJ AKADEMII PLASTYCZNEJ - PEP” DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH,

–                    SEKCJI DZIENNIKARSKIEJ,

–                    TEATRZE „SZAST-PRAST”,

–                    ZESPOLE ŚPIEWACZYM „TO NIE WSZYSCY”

–                    ZAJĘCIACH DLA WOKALISTÓW-MUZYKÓW POD NAZWĄ - „MARKOWE PIOSENKI”

9.

DLA WSZYSTKICH OTWARTA JEST PRACOWNIA KOMPUTEROWA

(ZAJĘCIA INFORMATYCZNE DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH)

10.

TROCHĘ MIMO, ALE TEŻ I DZIĘKI SWEJ KAMERALNOŚCI (UCZNIÓW MAMY OK. 150)

PRACUJEMY Z WIDOCZNYMI EFEKTAMI W ZAKRESIE SPORTU. KAŻDA Z KLAS I KAŻDY UCZEŃ BIERZE UDZIAŁ W  OBOWIĄZKOWYCH, WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE I DODATKOWYCH ZAJĘCIACH SEKCJI – LEKKOATLETYCZNEJ, GIER ZESPOŁOWYCH, UNIHOKEJA, AŻ WRESZCIE I W SEKCJI SZACHOWEJ „SZACH-MAT”, KTÓRA ROZWIJA SWE SKRZYDŁA.

11.

REALIZUJĄC POSTAWIONE WIELE LAT TEMU ZADANIE, BY KAŻDY Z UCZNIÓW „TRÓJKI” POTRAFIŁ PŁYWAĆ, TRADYCJĄ STAŁY SIĘ OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA NA BASENIE (W KLASACH STARSZYCH 2 RAZY W MIESIĄCU PO 2 GODZ.),

 

12.

KADRĘ I OBSŁUGĘ MAMY LICZNĄ I FACHOWĄ - BRYGADĘ, GDZIE MŁODOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z DOŚWIADCZENIEM.

PATRZĄC REALNIE, ŚREDNIO JEDEN PRACOWNIK SZKOŁY UCZY LUB OPIEKUJE SIĘ CZWORGIEM UCZNIÓW,

CO NIEWĄTPLIWIE WPŁYWA NA EFEKTY PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

ORAZ BEZPIECZEŃSTWO POWIERZONYCH NAM DZIECI.

13.

TO UCZNIOWIE GIMNAZJUM PRZYDAWALI NAM CHLUBY, OSIĄGAJĄC WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW KOŃCOWYCH

ZE ŚREDNIMI NAJCZĘŚCIEJ WYŻSZYMI OD WYNIKÓW GMINNYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE SUMIENNĄ PRACĄ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI,  „TRÓJKA” MOŻE POZOSTAĆ I BYĆ JEDNĄ Z NAJLEPIEJ NOTOWANYCH W POWIECIE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W KONTEKŚCIE EGZAMINU KOŃCOWEGO KLASY VIII.

14.

NIEUSTANNIE POSZUKUJEMY W NASZYCH UCZNIACH, A W WASZYCH DZIECIACH, TALENTÓW.

STARAMY SIĘ JE PIELĘGNOWAĆ I ROZWIJAĆ, O CZY ŚWIADCZĄ LICZNE SUKCESY NA NIWIE NAUKOWEJ, TEATRALNEJ, RECYTACJI I SZTUK PLASTYCZNYCH ORAZ SPORTU.

15.

DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH O CIĘŻKO PRACUJĄCYCH UCZNIÓW ORGAN PROWADZĄCY FUNDUJE JEDNORAZOWE LUB ROCZNE STYPENDIA NAUKOWE, NADAJĄC WYRÓŻNIONYM TYTUŁY

„WYBITNEGO UCZNIA” LUB „ABSOLWENTA – PRYMUSA”.

16.

CIEKAWĄ I CENNĄ, TRADYCYJNĄ JUŻ FORMĄ PODZIĘKOWANIA ZA PRACĘ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI „TRÓJKI”

 JEST TYTUŁ I STATUETKA „DOBREGO DUSZKA SZKOŁY”,

NAGRODY PRZYZNAWANEJ NIELICZNYM TYM, KTÓRZY ODCISNĘLI W NASZEJ HISTORII PIĘTNO SWEGO UMYSŁU, TALENTU, ZDOLNOŚCI ORGANIZATORSKICH, WIDOCZNEJ, NIESIONEJ POMOCY, ŻYCZLIWOŚCI DO LUDZI...

17.

MAMY WIELE INNYCH ATUTÓW NIE OPISANYCH LUB LEDWIE WSPOMINANYCH POWYŻEJ, A WŚRÓD NICH:

KAMERALNOŚĆ – MAMY DWA OBIEKTY:  BUDYNEK „B” - „OCHRONKĘ” - DLA DZIECI MŁODSZYCH I

„SIEDZIBĘ GŁÓWNĄ” - BUDYNEK „A” -  DLA KLAS IV-VIII ORAZ OBECNEGO JESZCZE WŚRÓD NAS GIMNAZJUM,

SALĘ NIEWIELKĄ, ALE ZARÓWNO SPORTOWĄ JAK I „KAMERALNĄ SCENĘ TRÓJKI”, GDZIE REALIZUJEMY CIEKAWE POMYSŁY ARTYSTYCZNE –  FESTIWALE, PRZEGLĄDY, POKAZY, WYSTĘPY WŁASNE I ZAPROSZONYCH GOŚCI.

TU ODBYWA SIĘ NP.  „LOKOMOTYWA” SZKOLNA JAZDA TEATRALNA,

GDZIE KAŻDA Z KLAS PRZYGOTOWUJE SWÓJ SPEKTAKL KONKURSOWY,

TU WYSTĘPUJE WIĘKSZOŚĆ TEATRÓW UCZESTNICZĄCYCH W

„COŚ-U” OGÓLNOPOLSKICH SPOTKANIACH TEATRÓW COŚ-CHCĄCYCH.

WARTO WSPOMNIEĆ, IŻ W „TRÓJCE” W RAMACH „ŻAK - ŻNIŃSKIEJ AKADEMII KULTURY”

BYLI, WYSTĘPOWALI, GRALI I ŚPIEWALI MIĘDZY INNYMI:

JAN NOWICKI, ERNEST BRYLL, AGATA KULESZA, ELŻBIETA ADAMIAK, JOANNA SŁOWIŃSKA,

GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA, „KRZAK” I WIELU ZNAKOMITYCH ARTYSTYCZNYCH GOŚCI.

18.

W „TRÓJCE” MAMY SWÓJ „GABINET ZWIERZEŃ” I „POGOTOWIE PEDAGOGICZNE”,

 DWÓCH SZKOLNYCH PEDAGOGÓW, DWÓCH LOGOPEDÓW, KTÓRZY MAJĄ PEŁNE RĘCE I GŁOWY ROBOTY.

19.

MAMY TEŻ W „TRÓJCE”:

NIEWIELKIE I PRZYTULNE ZAPLECZE STOŁÓWKOWE - „CAFFE KRYSIA”,

W KTÓRYM POD OKIEM PANI WOŹNEJ MOŻNA SPOŻYĆ CIEPŁY, WYKUPIONY UPRZEDNIO POSIŁEK,

ŚWIETLICĘ CZYNNĄ CODZIENNIE OD 6.45 -8.00 I 12.00 – 16.00,

BIBLIOTEKĘ I CIEKAWY KSIĘGOZBIÓR DLA UCZNIÓW I RODZICÓW,

NIEWIELKI, DZIAŁAJĄCY RAZ W TYGODNIU GABINECIK SZKOLNEJ PIELĘGNIARKI,

PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ I KOMPUTER DLA KAŻDEGO UCZNIA,

DWIE TABLICE MULTIMEDIALNE I MONITORY PROJEKCYJNE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ KLASIE,

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ SPORO TERENU TRAWIASTEGO.

I WRESZCIE.... PIĘKNY WIDOK NA NASZE MIASTO  I DUŻE JEZIORO ŻNIŃSKIE ,

MAŁE KAMERALNE SALE W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH Z LAT 1905, 1915 (BUDYNEK „A” -SIEDZIBA GŁÓWNA)

ORAZ BUDYNEK „B” Z 1947 („OCHRONKA”), CO SPRZYJA TWÓRCZEMU MYŚLENIU I RODZINNEJ ATMOSFERZE.

20.

MAMY WIELE INNYCH ZALET, ALE RZECZ JASNA, NIE KAŻDY TO CZUJE.

JEST WIĘC TO SZKOŁA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY ZŁAPIĄ NASZEGO BAKCYLA, „POCZUJĄ BLUESA”...

 

ZAPRASZAMY DO „TRÓJKI” - SZKOŁY NIECO INNEJ NIŻ INNE!

 

JESTEŚMY NA WAS GOTOWI I OTWARCI I WY OTWÓRZCIE SIĘ NA NAS!