System Ewaluacji Oświaty - raport z ewaluacji

RAPORT Z ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PROBLEMOWEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ "TRÓJKA" W ŻNINIE PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY