Stypendium naukowe


STATUETKĘ "DOBRY DUSZEK TRÓJKI" OTRZYMALI:

ROK SZKOLNY 2012/2013 - Jacek Szkatulski     

ROK SZKOLNY 2011/2012 - Weronika Michalak

 

 


 

STYPENDIA NAUKOWE

STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

„TRÓJKA” - ROK SZKOLNY 2015/2016

Stypendium naukowe Stowarzyszenia "MY" RUCH SPOŁECZNY dla KAMILI ERDMANN

 

 

„TRÓJKA” - ROK SZKOLNY 2014/2015

PRZYZNANE UCZNIOM „TRÓJKI” ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ

PO ROZPATRZENIU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH ORGANOWI PROWADZĄCEMU PRZEZ DYREKTORA PLACÓWKI

TYTUŁ

 WYBITNY UCZEŃ „TRÓJKI” 2015

ORAZ

JEDNORAZOWE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI NETTO – 300ZŁ

 ALEKSANDRA KRYGIER

PIOTR MIELCAREK

MAKSYMILIAN MOŃKO

JAN SZCZEKOT

 

JEDNORAZOWE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI NETTO – 500ZŁ

KAMILA ERDMANN

 

TYTUŁ

WYBITNY ABSOLWENT „TRÓJKI”

PRYMUS 2015

 JEDNORAZOWE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI NETTO – 1.000ZŁ

SZYMON MOŃKO

 

W MIENIU SZKOŁY, ORGANU PROWADZĄCEGO I KOMISJI STYPENDIALNEJ

PODPISALI:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „MY” RUCH SPOŁECZNY

Artur Różański, Elżbieta Kończ al, Krzysztof Płażewski, Edward Kozłowski,Wojciech Lisiecki

ŻNIN, DNIA 20 CZERWCA 2015R.

 

„TRÓJKA” - ROK SZKOLNY 2013/2014

Stowarzyszenie „My” ruch Społeczny – organ prowadzący szkołę, po rozpatrzeniu wniosków nauczycieli „Trójki”, przedłożonych nam przez Pana dyrektora, oraz na podstawie swoich obserwacji i doświadczeń, postanowiło przyznać:

 

I. SPECJALNE WYRÓŻNIENIA W KATEGORII – TALENT - SPORT SZKOLNY

 

PLACAKI FIRMOWE OTRZYMALI:

 

 • Kamil Sudak – kl.VI – 17 miejsce w biegu na 1000m w trakcie XX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych – rekordy życiowe i pozostałe dokonania sportowe,
 • Oliwia Grzechowiak - kl.VI – udział w XX Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych i pozostałe dokonania sportowe,
 • Natalia Kozera – kl. Vb  - 7 miejsce w biegu na 300m. w trakcie XX Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych - rekord życiowy oraz wiele innych lekkoatletycznych i drużynowych dokonań sportowych.

 

JEDNORAZOWE BONY EDUKACYJNE DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW SEZONU 2013/2014 W WYSOKOŚCI - 300ZŁ. OTRZYMALI:

 • Kamil Sudak
 • Natalia Kozera

 

II. SPECJALNE NAGRODY STOWARZYSZENIA „MY” RUCH SPOŁECZNY W KATEGORII – TALENT 2014/2015 - TYTUŁ UTALENTOWANEGO UCZNIA/ABSOLWENTA „TRÓJKI” ORAZ BON EDUKACYJNY W WYSOKOŚCI - 300 ZŁ, OTRZYMALI:

 • Joanna Nowicka – Utalentowana Absolwentka SG im. Armii Krajowej
 • Dominika Brzykcy – Utalentowana Absolwentka SG im. Armii Krajowej
 • Anna Słomkowska – Utalentowana Absolwentka SG im. Armii Krajowej
 • Małgorzata Nowak – Utalentowana Uczennica II klasy SG im. Armii Krajowej
 • Julia Domagalska – Utalentowana Uczennica II klasy SG im. Armii Krajowej
 • Kamila Erdmann – Utalentowana Uczennica IV klasy „Trójki” SSP im. Armii Krajowej

 

III. JEDNORAZOWE STYPENDIA NAUKOWE I TYTUŁY WYBITNEGO UCZNIA /ABSOLWENTA „TRÓJKI” OTRZYMALI:

 

 • Angelika Magdziak – „Wybitna Absolwentka „Trójki” – Prymus 2013/2014” i stypendium naukowe w wysokości – 500zł., za przykład jaki dała nie tylko siostrom swoim, ale i innym uczniom naszej szkoły. Za pracowitość, gotowość do podejmowania trudu nauki, za niezwykłe efekty swej pracy, za przynoszenie naszej „Trójce” zaszczytów i satysfakcji, że szkoła ta jest właśnie dla takich wspaniałych ludzi jak Angelika.
 • Szymon Mońko – z klasy II SG – „Wybitny Uczeń „Trójki” – Prymus 2014/2015” oraz stypendium naukowe w wysokości – 1.000zł, za to, że zawsze potrafi zaskoczyć swym nowym talentem i zainteresowaniem, za jasno obraną drogę ku przyszłości, za niespotykane zdolności swego umysłu, za wzór jaki wytycza pozostałym uczniom szkoły, za jego sukcesy naukowe, za dumę, jaką daje nam nosić jako nauczycielom i wychowawcą, za podnoszenie nieustanne poprzeczki i, co może nie wszyscy wiedzą i dostrzegają, swą wiedzą i potrafi się dzielić ze swymi koleżankami i kolegami w szkole.

IV. CHCEMY BERDZO PODZIĘKOWAĆ UCZNIOM (A NIE JEST ICH MAŁO), KTÓRZY NIE ZMARNOWALI SWEJ SZANSY I POTRAFILI W NASZEJ SZKOLE ROZWINĄĆ SWE ZDOLNOŚCI NAUKOWE I TALENTY. PATRZĄC NA TYCH ODCHODZĄCYCH, PRZED KTÓRYMI NOWE SZKOŁY, NOWE WYZWANIA, GRATULUJEMY WYBRANYM PRZEZ NAS ABSOLWENTOM, KTÓRYCH DOJRZAŁOŚĆ SZCZEGÓLNIE NAS CIESZY, NADAJĄC TYTUŁ „CZŁOWIEKA SUKCESU 2014/2015”:

 

 • MICHAŁOWI STAWARZOWI
 • DAWIDOWI KILIŃSKIEMU
 • MIKOŁAJOWI SZYCY

 

DZIĘKUJEMY POZOSTAŁYM UCZNIOM KLASY III – ABSOLWENTOM ROKU 2013/2014 SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ, BO TO NIE JEST ŁATWE BYĆ SZESNASTOLATKIEM, BO SUMA SUMARUM NIE PRZYNIEŚLI NAM PRZECIEŻ WSTYDU, BO WŁAŚCIWIE PRAWIE WSZYSCY USZANOWALI TO MIEJSCE, BO TO NIE ICH WINA, A GŁUPOTA MŁODZIEŃCZA, RODZICIELSKA NADOPIEKUŃCZOŚĆ, BRAK ZROZUMIENIA, SPRAWIAŁA NAM CZASEM JAKIEŚ KŁOPOTY. ZABIERZCIE Z TEJ SZKOŁY TO, CO NAJCENNIEJSZE – WASZE MŁODZIŃCZE LATA,, RADOSNE CHWILE, WIEDZĘ, KTÓRA JEDNAK SIĘ PRZYDAJE, UMIEJĘTNOŚCI I OTWARTOŚĆ NA NOWE WYZWANIA. OBYŚCIE SOBIE DOBRZE RADZILI, POZOSTAJĄC LUDŹMI W TYCH BARDZIEJ DLA WAS DOROSŁYCH CZASACH. SŁUCHAJCIE MĄDRYCH LUDZI, BO U NICH TRZEBA SZUKAĆ NAUKI, A U MATKI ORAZ OJCA, CIEPŁA RODZINNEGO I CHLEBA. POWODZENIA!

Podpisali się tu członkowie zarządu Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny:

 Magdalena Zygmunt

Jan Strzelecki

Mirosław Marek

Krzysztof Płażewski

Wojciech Lisiecki

  

 • ROK SZKOLNY 2012/2013:
 1. Kacper Różański kl.II
 2. Jan Szczekot kl.IV
 3. Maksymilian Mońko kl.IV
 4. Małgorzata Magdziak kl.V
 5. Julia Magdziak kl.VI
 6. Kacper Dawidowicz kl.VI
 7. Bartosz Chmielewski kl.VI
 8. Justyna Chmielewska kl. kl.I gim.
 9. Wiktoria Smarul kl.II gim.
 10. Anna Złotnicka kl.III gim.
 11. Angelika Rydlewska kl.III gim.
 12. Julia Jakubczak kl.III gim.
 13. Patrycja Konarska kl.III gim.
 14. Jacek Szkatulski kl.III gim.

Wyróżnienie grupowe: klasa IIIb

 • ROK SZKOLNY 2011/2012:
 1. Jan Szczekot kl.III
 2. Julia Magdziak kl.V
 3. Kacper Dawidowicz kl.V
 4. Justyna Chmielewska kl.VI
 5. Dawid Wielosz kl.VI
 6. Szymon Mońko kl.VI
 7. Angelika Magdziak kl.I gim.
 8. Patrycja Konarska kl.II gim.
 9. Bogna Kowalska kl.III gim.
 10. Weronika Michalak kl.III gim.
 • ROK SZKOLNY 2010/2011:
 1. Jan Szczekot kl.II
 2. Julia Domagalska kl.V
 3. Dawid Wielosz kl.V
 4. Wiktoria Smarul kl.VI
 5. Anna Słomkowska kl.VI
 6. Kinga Brzykcy kl.VI
 7. Jacek Szkatulski kl. I gim.
 8. Norbert Jurkowski kl.I gim.
 9. Bogna Kowalska kl.II gim.
 10. Weronika Michalak kl. II gim.
 • ROK SZKOLNY 2009/2010:
 1. Angelika Magdziak kl. V
 2. Wiktoria Smarul kl.V
 3. Julia Jakubczak kl. VI
 4. Angelika Rydlewska kl. VI
 5. Bogna Kowalska kl. I gim.
 6. Weronika Michalak kl. I gim.
 7. Anna Jędrzejewska kl.I gim.
 8. Anna Słomkowska kl. V
 9. Kinga Brzykcy kl. V
 10. Mateusz Sobczak kl.VI
 11. Krzysztof Kwieciński kl. VI
 • ROK SZKOLNY 2008/2009:
 1. Anna Złotnicka kl.V
 2. Julia Jakubczak kl. V
 3. Bogna Kowalska kl.VI
 4. Aniela Szczekot kl.VI

 


 

ZASADY

PRZYZNAWANIA

PRZEZ STOWARZYSZENIE „MY” - ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

STYPENDIUM NAUKOWEGO

ORAZ TYTUŁÓW

„PRYMUSA” - WYBITNEGO UCZNIA (ABSOLWENTA) „TRÓJKI”

I „DOBREGO DUSZKA SZKOŁY”

Żnin, dn. 1 września 2008r.

 

 1. W oparciu o Statuty i Regulaminy „Trójki” Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żninie, w myśl zasad zawartych w rozdziale: „Prawa i obowiązki społeczności szkolnej” (ust.1 „Uczniowie”, pkt.3 „Zasady nagradzania uczniów”), uczniowi „Trójki” może być ufundowane szkolne stypendium wraz z nadaniem tytułu „Prymusa” - Wybitnego Ucznia „Trójki”.
 2. Fundusze na ten cel generowane są z budżetu organu prowadzącego i gromadzone w sposób procentowy od wysokości otrzymywanej w danym roku szkolnym kwoty dotacji oświatowej.
 3. Wysokość stypendium nie jest stała i zależy od wygospodarowanych na ten cel środków, sytuacji finansowej organu prowadzącego i Szkoły oraz ilości przyznanych stypendiów.
 4. Stypendium przyznawane jest przez Stowarzyszenie „My” Ruch Społeczny - organ prowadzący Szkołę na pisemny i podparty stosowną argumentacją wniosek Dyrektora „Trójki”.
 5. Kryteria, jakie powinny być spełnione, by uznać ucznia „Prymusem” określa Dyrektor „Trójki” w uzgodnieniu z organem prowadzącym, korzystając z cennych uwag i doświadczeń pozostałych organów społeczności szkolnej.
 6. Tytuł „Prymusa” nie jest li tylko wypadkową ocen z przedmiotów obowiązkowych (średnia semestralna, czy roczna nie jest kluczem do przyznania tytułu i stypendium).
 7. Stypendium przyznawane jest i wypłacane jednorazowo np. w czerwcu na koniec roku szkolnego.
 8. Stypendium jest równoczesne z nadaniem tytułu „Prymusa” - Wybitnego Ucznia „Trójki” i stanowi podstawę do otrzymania tytułu Wybitnego Absolwenta „Trójki”.
 9. Z funduszy pozaszkolnych, Stowarzyszenie „My” - Organ Prowadzący „Trójkę” nagradza uczniów Szkoły wykazujących szczególne zasługi dla pozytywnego wizerunku placówki, podejmujących szczególne działania dla krzewienia wśród społeczności zasad humanizmu, koleżeńskości, lojalności, odwagi, uczniów pełnych pozytywnej energii, znanych ze swej kreatywności. Stowarzyszenie poszukując takich „ambasadorów” prowadzonej przez siebie Szkoły nagradza ich za taką postawę honorowym tytułem: Dobrego Duszka „Trójki” i statuetką o takiej samej nazwie.
 10. Imię i nazwisko wyróżnionego ucznia, przyznane tytuły i informacje o otrzymaniu stypendium oraz innych nagród ogłasza się oficjalnie na forum społeczności szkolnej oraz fakt ten potwierdza na stronie internetowej Szkoły w zakładce: „Stypendia”.
 11. Rodzice (opiekunowie prawni) wyróżnionego ucznia otrzymują w sposób oficjalny list gratulacyjny potwierdzający przyznanie dziecku stosownych tytułów i kwoty otrzymanego stypendium.
 12. W imieniu dziecka środki finansowe odbierają rodzice (prawni opiekunowie) w Sekretariacie Szkoły, potwierdzając ich otrzymanie na stosownym formularzu księgowym.
 13. Powyższe zasady obowiązują w „Trójce” od 1 września 2008 r..

 

Regulamin zatwierdził

Zarząd Stowarzyszenia „My” Ruch Społeczny