ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

„TRÓJKA”

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻNINIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

FAKULTATYWNE, SEKCJE, KLUBY INNE

 

„ART”

AKADEMIA ROZWOJU TWÓRCZEGO

 

PLASTYKA

„PEP - PRAKTYCZNY ELEMENTARZ PLASTYCZNY”

PONIEDZIAŁEK – 14.50 – 16.00

(KL, IV - VI SSP)

WTOREK 14.05 - 15.20

(GIMNAZJUM)

PIĄTEK 13.20 - 14.45

(KL I – III SSP)

PROWADZĄCA: KATARZYNA PIASECKA-KOWALIK

 

MUZYKA

„MARKOWE PIOSENKI”

ŚRODA – 14.05 – 15.20

(SEKCJA WOKALNA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW)

PROWADZĄCY: MAREK NOWAK

 

„TO NIE WSZYSCY”

CHÓR SZKOLNY

PIĄTEK 13.20 -14.45

(CHÓR SZKOLNY DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW)

PROWADZĄCA: ELŻBIETA KOŃCZAL

 

TANIEC 

 „BOM-BELL”

WTOREK 13.20 – 14.00

ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE DLA KLAS I-III

PROWADZĄCA: NATALIA KOPYDŁOWSKA

 

GRUPA TANECZNA „FREE THREE” 

WTOREK 14.05 – 15.20

ZAJĘCIA Z TAŃCA NOWOCZESNEGO DLA KLAS IV-VI I GIMNAZJUM

PROWADZĄCA: NATALIA KOPYDŁOWSKA

 

TEATR

TEATR „SZAST-PRAST”

CZWARTEK 14.05 – 15.20

(KLASY IV-VI I GIMNAZJUM)

PROWADZĄCA: JOANNA LISIECKA

 

DZIENNIKARSTWO

CZWARTEK 14.05 – 15.20

(DLA KLAS IV – VI I GIMNAZJALISTÓW)

PROWADZĄCA: ANETA DAWIDOWICZ

 

UWAGA!

ZAJĘCIA „ART– AKADEMII ROZWOJU TWÓRCZEGO” - DLA GIMNAZJALISTÓW OBOWIĄZKOWE DO WYBORU (MIN. 1 GODZINA).

 

SPORT

 

AKADEMIA RUCHU FIZYCZNEGO I UMYSŁOWEGO

 GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŚRODA – 14.05 – 14.45

KL. I-IV SSP

PROWADZĄCY: PIOTR MRÓWCZYŃSKI

 

„HOP-SIUP” - RYTMIKA

KLASY I-III SSP

WTOREK

PROWADZĄCA : NATALIA KOPYDŁOWSKA

 

SZACH-MAT”

GRUPA SZACHISTÓW

WTOREK 13.20 – 14.00 - DLA WSZYSTKICH I W INNYM WOLNYM CZASIE

PROWADZĄCY: MICHAŁ JARMOŁOWICZ

 

SEKCJE SPORTOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

(PIŁKA NOŻNA/SIATKÓWKA/UNIHOKEJ)

PONIEDZIAŁEK 14.05 – 14.45, klasy III – IV

ŚRODA 14.05 - 14.45, klasy III - IV

„CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”

W SEZONIE WIOSENNYM – DLA WSZYSTKICH

PROWADZĄCY PIOTR MRÓWCZYŃSKI

 

WTOREK 14.205- 15.20, klasy V i VI

PROWADZĄCY: MICHAŁ JARMOŁOWICZ

 

GIMNAZJUM

DZIEWCZYNY

CZWARTEK 14.05 – 15.20

PROWADZĄCY: MICHAŁ JARMOŁOWICZ

 

CHŁOPCY

PONIEDZIAŁEK 14.50 – 16.00

„CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”

W SEZONIE WIOSENNYM – DLA WSZYSTKICH

PROWADZĄCY: PIOTR MRÓWCZYŃSKI

 

UWAGA!

ZAJĘCIA „ARF– AKADEMII RUCHU FIZYCZNEGO”

OBOWIĄZKOWE DLA KLASY IV SSP I GIMNAZJALISTÓW DO WYBORU - 1 GODZINA.

 

INFORMACJA PANÓW PROWADZĄCYCH:

W MIARĘ POTRZEB ORGANIZOWANE SĄ DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE

(W SZKOLE LUB POZA NIĄ)

PRZYGOTOWUJĄCE DO UDZIAŁU W ZAWODACH

(RÓŻNE DYSCYPLINY)

 

 ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

(PONADOBOWIĄZKOWE)

I, II i III POZIOM NAUCZANIA

 

I ETAP EDUKACYJNY

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE ORAZ WSPOMAGAJĄCE

ZAJĘCIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

(WEDŁUG POTRZEB I PLANU LEKCJI – 2 GODZ. W TYGODNIU DLA KAŻDEJ KLASY)

 

 „ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH”

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA – 13.20 – 14.00

PIĄTEK – 12.20 – 13.00

PROWADZĄCA – KATARZYNA SZYMAŃSKA

 

II – III ETAP NAUCZANIA

„PRZYJACIELE SKARBKA Z GÓRY”

KLUB HISTORYCZNY

WTOREK  14.05 – 14.45

PROWADZĄCY: LECH PŁAŻEWSKI

 

 „GIM”

GRUPA INTERAKTYWNEJ MŁODZIEŻY

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

(CZWARTEK 14.05 – 15.20 – DLA UCZNIÓW STARSZYCH I MŁODSZYCH)

PROWADZĄCA: BARBARA LISIECKA

 

„WYLICZANKI" 

(MATEMATYKA)

PONIEDZIAŁEK  14.50 – 16.00 (KLASY IV - VI)

 PROWADZĄCA: OKTAWIA RÓŻEK

 PONIEDZIAŁEK 14.50 – 15.20 (GIMNAZJUM)

PROWADZĄCA: BARBARA LISIECKA

 

„MATMA W SALI PANI ALI”

(KONSULTACJE DLA CHĘTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH)

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

PROWADZĄCA: ALICJA WODYŃSKA

 

NA WSZYSTKICH POZIOMACH ODBYWAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ

CAŁOROCZNE ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE, WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

ORAZ PRACA Z UCZNIAMI ZDOLNYMI.

(ZAJĘCIA W MAŁYCH GRUPACH LUB INDYWIDUALNE, PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW W MIARĘ POTRZEB I MOŻLIWOŚCI – J. POLSKI, MATEMATYKA, CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA, PRZYRODA, MUZYKA I INNE)

 

ZAJĘCIA GOŚCINNE

(ODPŁATNE)

„ROBOTYKA”

(DLA NAJMŁODSZYCH)

GRUPA INSTRUKTORÓW P. INGI PACHOLCZYK

PONIEDZIAŁKI – 13.00 – 15.00

 

ZAJĘCIA TANECZNE

„ESPANIOL”

DLA NAJMŁODSZYCH I NIECO STARSZYCH

(I-II ETAP NAUCZANIA)

PIĄTKI – 12.20 – 13.20

   

MIŁEJ I TWÓRCZEJ PRACY

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ŻYCZY SZEF