Pracownicy

„Trójka”

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Żninie

KADRA

ROK SZKOLNY 2017/2018

Barbara Lisiecka (dyrektor „Trójki”)

 PRACOWNICY PEDAGOGICZNI ORAZ WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ: 

PANIE:

 1. Jadwiga Kowalska (wychowawczyni klasy III - edukacja wczesnoszkolna) 
 2. Halina Dolacińska (wychowawczyni kl. V i nauczyciel wspomagający)
 3. Katarzyna Piasecka-Kowalik (wychowawczyni klasy VII – plastyka/technika, ART-plastyczne)
 4. Karolina Dobrowolska (język polski, zajęcia ART - sekcja redakcyjna)
 5. Elżbieta Kończal (wychowawczyni klasy II gim. – muzyka, ścieżka reg., ART-  chór, etyka)
 6. Małgorzata Krawczyk (przyroda, biologia, WŻR)
 7. Joanna Lisiecka (język polski, ART – Teatr „Szast-Prast”)
 8. Hanna Częszak–Żelazna (wychowawczyni klasy IV- matematyka, fizyka)
 9. Barbara Lisiecka (wychowawczyni kl. III SG, informatyka, zajęcia komp., matematyka)
 10. Małgorzata Dobrowolska (religia w szkole podstawowej)
 11. Justyna Napierała (opiekun Samorządu Uczniowskiego, biblioteka, świetlica)
 12. Paulina Mrówczyńska (j. niemiecki, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny)
 13. Natalia Kopydłowska (rytmika, zajęcia ART - taniec nowoczesny)
 14. Romana Kapuścińska (chemia)
 15. Olga Winkowska (pedagog) 
 16. Monika Mierkiewicz (edukacja dla bezpieczeństwa)
 17. Karolina Dobrowolska (język polski)
 18.  Anna Nowak - logopeda

PANOWIE:

 1. Lech Płażewski (historia, WOS, koło historyczne)
 2. Azzouz Ghouzlene (j. angielski w klasach III – VII i gimnazjum, j. francuski – II SG)
 3. Wojciech Goclik (wychowanie fizyczne kl. III i VII SSP + SG, korekcyjna, sekcje sportowe)
 4. Michał Jarmołowicz (wychowawca kl. VI SSP – wych. fizyczne, sekcje sportowe, ścieżka reg.)
 5. x. Rafał Chmielewicz (religia w gimnazjum)
 6. Bernard Marosz (geografia)

 PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 1. Agnieszka Bartkowiak– główna księgowa
 2. Wanda Bykowska– sekretarz Szkoły
 3. Julita Malinowska - woźna
 4. Ewa Hałas– obsługa, odprowadzanie dzieci
 5. Zenobia Fic– obsługa, odprowadzanie dzieci
 6. Wiesław Klein– konserwator/palacz

PANIE SKIEROWANE DO „TRÓJKI”

PRZEZ URZĄD GMINY, OPIEKĘ ZDROWOTNĄ, PRAKTYKANCI I STAŻYŚCI, INNI:

Grażyna Błażak - opieka na przejściu dla pieszych (skierowana przez UG Żnin)

Iwona Brzykcy - pielęgniarka (skierowana przez NZOZ „Epoka”)