O szkole

Powstaliśmy w związku ze społecznym protestem przeciwko zamykaniu szkół wiejskich i Szkoły Podstawowej nr3 w Żninie. Pierwsze oficjalne wystąpienie jako SPOŁECZNY KOMITET PROTESTACYJNY, po zebraniu blisko dwustu podpisów w powyższej sprawie, miało miejsce na sesji dnia 4 lutego 2005 r. Wtedy odnieśliśmy nasz pierwszy sukces. Obroniliśmy szkoły przed zamknięciem i doprowadziliśmy do przegłosowania przez radnych projektu budowy nowej szkoły na terenie Murczyna. Był to początek naszej drogi, która okazała się być... długą i owocną.

Teraz głównym projektem Stowarzyszenia okazuje się "Trójka". Zespół Szkół Społecznych Historia jednak kołem się toczy. Tym razem nasz udział jest o wiele większy. Jesteśmy organem prowadzącym Szkołę (czyli zarządzającym i odpowiadającym finansowo za powodzenie tego przedsięwzięcia) i bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność - wychowanie i wykształcenie dzieci, nowego pokolenia mieszkańców naszej Góry, naszego miasteczka...