Rada Rodziców

„TRÓJKA” ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ

ROK SZKOLNY 2020-2021

 

SZKOLNA RADA RODZICÓW

 

PREZYDIUM:

 – PRZEWODNICZĄCA

 – Z-CA

 – SKARBNIK

 – SEKRETARZ

 

CZŁONKOWIE:

 

 

 

KLASOWE RADY RODZICÓW

 

KLASA I:

KLASA II:

KLASA III:

KLASA VI:

KLASA VII:

 KLASA VIII: