25 LAT „TRÓJKI” Z ARMIĄ KRAJOWĄ

  

JUBILEUSZ

ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

W ŻNINIE

 

PRZECHODZI-MY DO HISTORII

 

DZIĘKUJE-MY

ZA

PRZYBYCIE, BYCIE, DOBRE SŁOWO I POMOC

 

 PRZEDSTAWICIELOM

ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

OKRĘGU BYDGOSKIEGO ORAZ KOŁA ŻNIŃSKIEGO

Z PREZESAMI 

MJR. ALOJZYM GŁADYKOWSKIM I FRANCISZKIEM SZAFRAŃSKIM NA CZELE

 

PRZEDSTAWICIELOM I SZTANDAROWYM

STOWARZYSZENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH W PRL „PRZYMIERZE”

Z BYDGOSZCZY

 

PRZEDSTAWICIELOM

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I POLITYCZNYCH

URZĘDU MIASTA I GMINY ŻNIN

Z OSOBISTYM UDZIAŁEM BURMISTRZ ŻNINA PANI HALINY ROSIAK

ORAZ PANI ZOFII KOZŁOWSKIEJ

 

PRZEDSTAWICIELOM

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO „PAŁUKI” W ŻNINIE

ORAZ

NADLEŚNICTWA GOŁĄBKI

 

GOŚCIOM SPECJALNYM

FELIKSOWI MALINOWSKIEMU, HENRYKOWI TOKARZOWI,

BERNARDOWI MAROSZOWI, FRANCISZKOWI SZAFRAŃSKIEMU -

RADNYM PIERWSZEJ KADENCJI 1990-1994

Z PRZEWODNICZĄCYM RADY - PANEM BERNARDEM HOPPE

 

ORAZ

 

ÓWCZESNEJ DYREKTOR SP3 W ŻNINIE

PANI BARBARZE KOZŁOWSKIEJ

 

PANU BOLESŁAWOWI PAWŁOWSKIEMU

PROJEKTANTOWI PAMIĄTKOWEJ TABLICY Z ROKU 1990

I O ROK MŁODSZEGO SZTANDARU SZKOŁY

PANI AGNIESZCE WIELOSZ

PIERWSZEJ PRZYBOCZNEJ SZTANDARU „TRÓJKI”

 

DZIĘKUJEMY 

PAŃSTWU MAŁGORZACIE I EDWARDOWI TUCZYŃSKIM

ORAZ PANI HANNIE I ANASTAZJI SZULC

ZA WIELOPOKOLENIOWE BYCIE Z NAMI PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA

I KOLEJNE WSPANIAŁE, ŚWIĄTECZNE DRZEWKO Z PLANTACJI „ŻYWOTNIK”

 

PANU KRZYSZTOFOWI ŁUKOMSKIEMU

ZA SETKI PROJEKTÓW, WZORÓW, NAKLEJEK OKAZJONALNYCH I FIRMOWYCH,

KTÓRYCH BEZ NIEGO BY NIE BYŁO

 

ORAZ

WSZYSTKIM SYMPATYKOM „TRÓJKI”, RODZICOM, ABSOLWENTOM,

KTÓRZY PRZEKAZALI MATERIAŁY ARCHIWALNE, EKSPONATY I ELEMENTY DEKORACYJNE WYKORZYSTANE W EKSPOZYCJACH WYSTAWOWYCH

ORAZ ODWIEDZILI NAS

W POSZUKIWANIU DAWNYCH PRZYJACIÓŁ I MŁODZIEŃCZYCH WSPOMNIEŃ

 

JUBILEUSZ PRZECHODZI DO HISTORII

DZIĘKI STARANIOM

PODRÓŻUJĄCYCH NA ROWERACH PO „ŻNIŃSKIM SZLAKU NIEPODLEGŁOŚCI” UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH I ICH SZKOLNYCH OPIEKUNÓW I PRZEWODNIKÓW ZE STOWARZYSZENIA „MY” RUCH SPOŁECZNY, WĘDRUJĄCYCH Z KIJKAMI, DŹWIGAJĄCYCH CIĘŻARY, STROJĄCYCH, DYŻURUJĄCYCH, SPRZĄTAJĄCYCH, AKTYWNYCH I TWÓRCZYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, RODZICÓW, CIOĆ, WUJKÓW, BABĆ I DZIADKÓW, VIOLETCIE, MARCIE, BEACIE, KAMILI I INNYCH PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW „TRÓJKI”, SAMORZĄDU SZKOLNEGO, UCZNIÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUP PROJEKTOWYCH, WOLONTARIUSZY, DYŻURNYCH, DZIENNIKARZY, „ZJEDNOCZONYCH SIŁ CHÓRALNYCH”, SZTANDAROWYCH, GAZECIARZY Z TEATRU „SZAST-PRAST”, BIEGNĄCYCH PRZEZ 25 KILOMETRÓW DŻENTELMENÓW Z NASZEGO GIMNAZJUM POD OKIEM PAULINY I PIOTRUSIA-INICJATORA, ZDOBYWAJĄCEJ DRUGIE MIEJSCE NA PODIUM ŻNIŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI – NATALII KOZERZE, KRZYSIOWI, CO CZAS PRYWATNY I WOLNY W SAMOCHODZIE I NA DRABINACH SPĘDZAŁ, NIEZMOŻONEMU CZESIOWI I PANOM Z „KAPELI PRASKIEJ” Z PRAGI WARSZAWSKIEJ...  WERONICE ORAZ JEJ TACIE, KASI, SARZE, MARCELINIE I... ZOSI ORAZ JULICIE, CO POZOSTANĄ PRZYKŁADEM TYCH, CO NIE MUSIAŁY, A ZROBIŁY WIELE...

 

TO BYŁA MIŁA I OWOCNA WSPÓŁPRACA!

 

W IMIENIU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Wojciech Lisiecki